Съхранение на ЗЗНН

Компанията разполага с резервоари регистрирани като складове за съхранение на задължителни запаси от нефтопродукти като имаме възможност за съхранение както с гориво собственост на клиента, така и с гориво под наем.

Транспорт

Дружеството предоставя на своите клиенти специализиран транспорт за доставяне на енергийни продукти съобразно нормативната уредба. Превозните средства са оборудвани със система за проследяване и контрол GPS.

Склад

Свободен складов капацитет за лица вложители на ЕП в данъчия склад на Лотус Ойл Трейд ЕООД съгласно изискванията на чл. 47, ал. 12 и чл. 65, ал. 11 от ЗАДС – 590 000 л

ИНФРОМАЦИЯ

Планирани мерки за безопасност и начини на действие  в случай на голяма авария.

Close Menu