Съхранение на ЗЗНН

Компанията разполага с резервоари регистрирани като складове за съхранение на задължителни запаси от нефтопродукти като имаме възможност за съхранение както с гориво собственост на клиента, така и с гориво под наем.

Транспорт

Дружеството предоставя на своите клиенти специализиран транспорт за доставяне на енергийни продукти съобразно нормативната уредба. Превозните средства са оборудвани със система за проследяване и контрол GPS.

Склад

Лотус Ойл Трейд предлага на своите клиенти складова обработка и съхранение на горива на влог.

Close Menu