Цени На продукти

Цени на горива валидни към 03.11.2020 г.

Всички посочени цени са в български лева без включен транспорт и служат за информативна цел. 
Акциз при движение под РОПА не се начислява.

ПродуктМяркаЦенаАкцизДанъчна основаДДС 20%Крайна цена
Котелно гориво със съдържание на сяра до 1%лв/тон60540010052011206
Гориво за отопление със съдържание на сяра до 1%лв/тон99540013952791674
Тежко гориво със съдържание на сяра до 1%лв/тон99540013952791674
Дизелово гориво Е5/Гориво за ИПТлв/1000л6256461271254.21525.2
Дизелово гориво Б6лв/1000л7056461351270.21621.2
Бензин А95Н с мин.9% биолв/1000л6667101376275.21651.2
Jet A1/Авиационно гориволв/1000л7906461436287.21723.2
Биодизел (Fame)лв/1000л15006462146429.22575.2
Специален бензин /naphtha/лв/1000л6000600120720

Забележки: 

Акцизната ставка от 400лв/тон е приложима съгласно чл.33 от ЗАДС и 14а към чл.80а, ал.1 от ППЗАДС. 
Акцизната ставка за специалния бензин е приложима само за освободени от акциз крайни потребители за съответния продукт.

Close Menu