Цени На продукти

Цени на горива валидни към 16.01.2024 г.

Всички посочени цени са в български лева без включен транспорт и служат за информативна цел. 
Акциз при движение под РОПА не се начислява.

ПродуктМяркаЦенаАкцизДанъчна основаДДС 20%Крайна цена
Котелно гориво със съдържание на сяра до 1%лв/тон105040014502901740
Гориво за отопление със съдържание на сяра до 1%лв/тон199040023904782868
Тежко гориво със съдържание на сяра до 1%лв/тон199040023904782868
Дизелово гориво Е5/Гориво за ИПТлв/1000л19206462566513.23079.2
Дизелово гориво Б6лв/1000л19706462616523.23139.2
Бензин А95Н с мин.9% биолв/1000л185071025605123072
Битум 50/70, Битум 70/100 лв/тон93509351871122
Специален бензин /naphtha/лв/1000л1100011002201320

Забележки: 

Акцизната ставка от 400лв/тон е приложима съгласно чл.33 от ЗАДС и 14а към чл.80а, ал.1 от ППЗАДС. 
Акцизната ставка за специалния бензин, Тежко гориво и Гориво за отопление е приложима само за освободени от акциз крайни потребители за съответния продукт.

Close Menu