Цени На продукти

Цени на горива валидни към 15.10.2021 г.

Всички посочени цени са в български лева без включен транспорт и служат за информативна цел. 
Акциз при движение под РОПА не се начислява.

ПродуктМяркаЦенаАкцизДанъчна основаДДС 20%Крайна цена
Котелно гориво със съдържание на сяра до 1%лв/тон99040013902781668
Гориво за отопление със съдържание на сяра до 1%лв/тон165040020504102460
Тежко гориво със съдържание на сяра до 1%лв/тон165040020504102460
Дизелово гориво Е5/Гориво за ИПТлв/1000л11026461748349.62097.6
Дизелово гориво Б6лв/1000л121464618603722232
Бензин А95Н с мин.9% биолв/1000л105571017653532118
Jet A1/Авиационно гориволв/1000л12506461896379.22275.2
Специален бензин /naphtha/лв/1000л91009101821092

Забележки: 

Акцизната ставка от 400лв/тон е приложима съгласно чл.33 от ЗАДС и 14а към чл.80а, ал.1 от ППЗАДС. 
Акцизната ставка за специалния бензин е приложима само за освободени от акциз крайни потребители за съответния продукт.

Close Menu