Цени На продукти

Цени на горива валидни към 01.03.2021 г.

Всички посочени цени са в български лева без включен транспорт и служат за информативна цел. 
Акциз при движение под РОПА не се начислява.

ПродуктМяркаЦенаАкцизДанъчна основаДДС 20%Крайна цена
Котелно гориво със съдържание на сяра до 1%лв/тон80040012002401440
Гориво за отопление със съдържание на сяра до 1%лв/тон124540016453291974
Тежко гориво със съдържание на сяра до 1%лв/тон124540016453291974
Дизелово гориво Е5/Гориво за ИПТлв/1000л7806461426285.21711.2
Дизелово гориво Б6лв/1000л8506461496299.21795.2
Бензин А95Н с мин.9% биолв/1000л80071015103021812
Jet A1/Авиационно гориволв/1000л9156461561312.21873.2
Биодизел (Fame)лв/1000л17006462346469.22815.2
Специален бензин /naphtha/лв/1000л7300730146876

Забележки: 

Акцизната ставка от 400лв/тон е приложима съгласно чл.33 от ЗАДС и 14а към чл.80а, ал.1 от ППЗАДС. 
Акцизната ставка за специалния бензин е приложима само за освободени от акциз крайни потребители за съответния продукт.

Close Menu