Цени На продукти

Цени на горива валидни към 19.05.2020 г.

Всички посочени цени са в български лева без включен транспорт и служат за информативна цел. 
Акциз при движение под РОПА не се начислява.

ПродуктМяркаЦенаАкцизДанъчна основаДДС 20%Крайна цена
Котелно гориво със съдържание на сяра до 1%лв/тон65040010502101260
Гориво за отопление със съдържание на сяра до 1%лв/тон99040013902781668
Тежко гориво със съдържание на сяра до 1%лв/тон99040013902781668
Дизелово гориво Е5/Гориво за ИПТлв/1000л6206461266253.21519.2
Дизелово гориво Б6лв/1000л6756461321264.21585.2
Бензин А95Н с мин.9% биолв/1000л61071013202641584
Jet A1/Авиационно гориволв/1000л7706461416283.21699.2
Биодизел (Fame)лв/1000л14006462046409.22455.2
Специален бензин /naphtha/лв/1000л5300530106636

Забележки: 

Акцизната ставка от 400лв/тон е приложима съгласно чл.33 от ЗАДС и 14а към чл.80а, ал.1 от ППЗАДС. 
Акцизната ставка за специалния бензин е приложима само за освободени от акциз крайни потребители за съответния продукт.

Close Menu